Protocol Corona

Protocol Corona in mijn gastouder opvang Chr. Gastouder Ilja:

De opvang mag per 11 mei 2020 weer open! (vanaf 16 maart was ik alleen open voor noodopvang, voor kinderen waarvan de ouders in een cruciaal beroep werkte….)

Dit gaat gebeuren conform de regels van het RIVM. Dit protocol is de uitwerking van het protocol kinderopvang, als handreiking bij het opstarten van de kinderopvang vanaf 11 mei. Verder ga ik er vanuit dat iedereen die hier het kind komt brengen/halen zich houdt aan de algemene basisregels die de overheid stelt, geen handen schudden, blijf zoveel mogelijk thuis enz. om besmetting te voorkomen.

– Het halen en brengen van de kinderen gebeurt aan de deur/in de gang. Bij mooi weer natuurlijk lekker buiten in de tuin. – Kinderwagens en maxi-cosi’s kunnen niet worden achtergelaten. – De kinderen worden gebracht en gehaald door 1 volwassenen (dus ook zonder andere kinderen die geen gebruik van de opvang maken). – Houdt het afscheid kort. De overdracht kan via WhatsApp of telefonisch. (of via het schrift tot 1 jaar, maar liever via WhatsApp) – We houden 1,5 meter afstand. Dus beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen de ouders onderling. Daardoor kan er dus maar 1 kind tegelijk worden gebracht/gehaald en kan het zijn dat je even moet wachten op elkaar. Neem afscheid van je kind en geef het kind daarna over aan mij of leg het kind in de wipstoel, als het nog niet kan lopen. Dit gaat in overleg met iedere ouder. De andere kinderen kunnen na het afscheid gewoon naar binnen lopen. – Kinderen met klachten blijven thuis.

-Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht geadviseerd door het RIVM voor de kinderopvang: • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis – Neusverkoudheid – Hoesten – Moeilijk ademen/benauwdheid • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis. • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben. • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijven het kind en de andere gezinsleden thuis. • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD. Bij twijfel thuis blijven. Ook als deze klachten zich ontwikkelen gedurende de dag; gaan de kinderen direct naar huis. De beslisboom (nieuwste versie) 0 jaar t/m groep 8 ontwikkeld voor de vraag; wel of niet naar de opvang is hier leidend.

– Voor mij als gastouder gelden de volgende regels: • Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven de 38 graden Celsius blijven thuis (werken niet) en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk. • Wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celcius heeft, kan er geen opvang geboden worden. – We wassen natuurlijk vaak de handen met water en zeep en ik leer de kinderen om in hun elleboog te hoesten.

– Alle vraagouders die toen (per 11 mei 2020) de kinderen in de opvang hadden hebben deze informatie via de mail gekregen en getekend voor gezien. En nu krijgen alle vraagouders steeds de nieuwste versie van de beslisboom gestuurd via WhatsApp. Ook die is gelukkig niet meer van kracht in 2023.