Mijn pedagogisch visie

Regels geven houvast aan kinderen. Door een consequente aanpak leren de kinderen hoe ze op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan en ze leren omgaan met grenzen. De regels die ik hanteer hebben betrekking op wederzijds respect, normen en waarden. Het goede voorbeeld geven, is natuurlijk van belang. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet en natuurlijk ook laten zien wat je doet/wil.
Maar fouten maken mag; niemand is perfect!
Daar hoort het stimuleren van positieve dingen bij, woorden hebben kracht.

  1. We (de kinderen en ik) gaan liefdevol en met respect met elkaar om.
  2. Ja = ja, nee = nee, beloofd = beloofd
  3. Binnen rennen we niet, dat doen we buiten
  4. Niet op de bank staan
  5. Rust (in overleg met u), reinheid en regelmaat zijn belangrijk in de ontwikkeling van (jonge) kinderen

Spelen:
We spelen met afwisselend speelgoed, dat past bij de leeftijd. Het is veilig en schoon. Klaar met spelen? We ruimen eerst samen op en pakken daarna wat anders.
We spelen binnen met de duplo, auto′s, poppen, knuffels, in het keukentje of met ander speelgoed en buiten met de fietsjes/auto’s, ballen in verschillende formaten, hoepeltjes, winkelwagentje of met ander buiten speelgoed, zoals in de rups, het huisje of de glijbaan voor peuters.
Samen spelen we bijvoorbeeld: stoelen/hoepel dans, tik spelletjes, verstoppertje…..of gaan we picknicken. We zingen regelmatig, wat het ritme gevoel en de taalontwikkeling stimuleert.
Ik vind het leuk om met de kinderen (die dat ook leuk vinden), creatief bezig te zijn (knutselen, verven, plakken, kleuren). Andere kinderen houden weer meer van lezen of puzzelen ook daar is natuurlijk ruimte voor. Er zijn boekjes die ze zelf mogen lezen en ik heb voorleesboeken waar ik regelmatig uit zal voorlezen. Ik gebruik ook gebaren om woorden te benoemen. Op deze manieren wordt de taalontwikkeling bevordert, elk woord wat het kind voor zijn vierde leert, wordt verdubbeld op de basisschool!
Ontwikkeling van de kinderen gaat op zijn of haar eigen tempo. De ontwikkeling houd ik bij op een formulier bij de kind gegevens.
Ik stimuleer de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, spelenderwijs. Door in hun spel mee te doen, ze uit te dagen of vragen aan ze te stellen.

  1. Positieve aandacht en waardering werken veel beter dan kritiek.
  2. Een kind ontwikkelt zelfvertrouwen door vertrouwen in hém te hebben; ′zo, dat kun je al goed!′
  3. Ik stimuleer de zelfredzaamheid, door de kinderen het eerst zelf te laten proberen. Bijvoorbeeld zelf de jas aan doen……en als het niet (helemaal) lukt, help ik de kinderen graag.
  4. Kinderen leren elke dag keuzes te maken zoals bijvoorbeeld: ′wil je kaas of worst op je boterham?′

Ik let erop dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen door de tijd heen.
Motorische ontwikkeling: Bewegingsspel, bv. ′hoofd, schouders, knie en teen′.
Sociaal – emotionele ontwikkeling: Kietelspel ′er komt een muisje aan gelopen′.
Zintuiglijke ontwikkeling: Bellen blazen.
Creatieve ontwikkeling: Kleien met ′op eet deeg (fondant)′.
Taalontwikkeling: Verhalen vertellen/ voorlezen.
Cognitieve ontwikkeling: Kiekeboe spelen.

De 4 pedagogische basisdoelen staan centraal:
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden.

Zindelijkheidstraining
Als u bezig wilt gaan met zindelijkheidstraining, is het belangrijk dat uw kind er interesse voor heeft en het kind eraan toe is.
Bij mij in de opvang is het belangrijk dat je kind aan kan geven dat hij of zij naar de wc moet en natuurlijk zal ik dat stimuleren. We beginnen met een luierbroekje i.p.v. een gewone luier en als die droog blijft, kan het luierbroekje uit. We oefenen hier gelijk op de wc. En natuurlijk wordt er een sticker uitgedeeld als het is gelukt!

Waar staat de Chr. voor?
De tekst die mij erg aanspreekt in het beroep als gastouder is Matt. 22:39b: ′Houd net zoveel van uw medemens (de kinderen) als van uzelf.′
“Heb Uw naaste lief” is niet zo moeilijk als dit op het eerste gezicht lijkt. Het betekent eenvoudigweg dat we anderen moeten respecteren en hun behoeften en verlangens net zo moeten waarderen als die van onszelf.
Als gastouder ben je zelf het instrument waarmee je werkt. Vandaar dat ik de Chr. voor mijn naam niet weg kan denken, ik ben die ik ben, maar dat betekent niet dat ik niet met mensen om ga die geen “levend geloof” hebben. In tegendeel. Iedereen is welkom!
Liefde, respect, open, eerlijkheid zijn hele belangrijke aspecten, die ik de kinderen wil leren.
Vanuit mijn Christelijke EN pedagogische achtergrond.
Natuurlijk besteden we aandacht aan alle Christelijke feestdagen.

Slapen:
Boven heb ik meerdere slaapkamers waar de kinderen rustig kunnen slapen, zodat ze niet van elkaar wakker hoeven te worden.
Ieder kind heeft zijn/haar eigen beddengoed. Ik houd me aan het protocol veilig slapen.

Veiligheid en hygiëne:
We spelen alleen met speelgoed dat heel en schoon is. Dagelijks kijk ik of het speelgoed veilig is om mee te spelen. Inspecteer ik de tuin en kijk of het hekje gesloten is, voordat we gaan buiten spelen.
Dagelijks wordt er schoongemaakt, gestofzuigd en gedweild. Zodat kinderen met een gerust hart op de grond kunnen spelen.
Ik leer de kinderen hun handen regelmatig te wassen op de momenten dat dat nodig is. En naar de maatregelen van het RIVM.
De GGD voert ook onaangekondigd onverwachte controles uit en zij letten ook op deze veiligheid− en hygiëne aspecten. Er wordt ieder jaar een Risico inventarisatie uitgevoerd. In te zien via de site van de gastouderbureaus. Of bij mij op te vragen.
Er is een alarmsysteem aangesloten bij de alarmcentrale. We hopen het niet, maar mocht er brand uitbreken, komt de brandweer vanzelf.
Traphekjes zijn aanwezig bij iedere slaapkamer. Ik loop altijd mee als de kinderen naar bed of uit bed komen. Ook begeleid ik de kinderen als ze naar de wc gaan.

Eten en drinken:
Eten en drinken doen we zo veel mogelijk op vaste tijden. Kinderen weten dan zo ongeveer wat we op een dag doen en wanneer. Rond 9.30 uur drinken we water of thee en eten we vers fruit en om ongeveer 12 uur eten we volkorenbrood (soms pannenkoeken! of iets anders lekkers) met een beker melk. Net voor het brood eten zijn we even een momentje stil. Na het middagslaapje is er drinken met een tussendoortje (rijstwafel, koekje, plak ontbijtkoek o.i.d.) Eind van de middag hebben we ook nog een drink moment met een cracker, komkommer o.i.d., als de kinderen tussendoor dorst hebben mag er natuurlijk wat gedronken worden. Dit is naar de richtlijnen vanuit de schijf van 5, van het voedingscentrum. Baby’s hebben natuurlijk hun eigen slaap- en eetschema.
Dit zijn de tijden die ik als richtlijn gebruik. Natuurlijk hebben sommige kinderen een eigen ritme, waar ze zich prettig bij voelen, ook dat is mogelijk. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat het kind op zijn of haar wijze zich ook tijdens de opvang kan ontwikkelen. Alle eetmomenten zijn in principe aan tafel. Binnen of buiten aan de picknicktafel.

Het gebruik van de Televisie/ multimedia:
Kinderen komen om samen te spelen, dus tv kijken doen we alleen gericht, meestal is dat 1x per jaar, de kerstfilm met Krummel en Hummel.

Op stap:
Wandelen of met de Kiddybus, doen we regelmatig. Naar de eendjes, de speeltuinen vlakbij of even naar de winkel.

Tot slot:
Natuurlijk is het ook van belang dat u, als u uw kind komt brengen, mij een duidelijke overdracht geeft en dat mag u ook van mij verwachten, als u uw kind weer komt ophalen. De haal en breng momenten zijn bij de deur of in de voortuin. We nemen afscheid en gaan (binnen) spelen.
Hopelijk heeft u een goed beeld gekregen van gastouderopvang die ik bied. Ik hoop dat alles duidelijk voor u is en dat u uw kind straks met een gerust gevoel naar de opvang zal brengen. Als u nog vragen heeft kunt u gerust appen of bellen: 06−20022800 of mailen: chr.gastouderilja@gmail.com.