Kort samengevat

Als u bij mij de gastouderopvang regelt dan wordt uw kind:
Opgevangen in een huiselijke sfeer. Doordat er maximaal 4-6 kinderen opgevangen worden, is er warmte en geborgenheid en is er voldoende individuele en persoonlijke aandacht.

  1. Door de kleinschaligheid hebben we de mogelijkheid om vaak naar buiten te gaan. We spelen regelmatig in de voortuin, maar gaan ook graag op stap, in de kiddybus. Wandelen in de buurt, naar de eendjes, een boodschapje doen of naar de speeltuintjes in de buurt.
  2. Er wordt gekeken naar de wensen en behoeften van uw kind als individu.
  3. Uw kind wordt op een speelse manier gestimuleerd om zich te ontwikkelen, maar mag vooral kind zijn!
  4. Er wordt structuur en regelmaat aan uw kind geboden en er zijn consequente regels, zodat uw kind weet waar hij/zij aan toe is.
  5. Ik ben gediplomeerd en ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en ik werk samen met verschillende gastouderbureaus. Deze deskundigheid geeft u waarschijnlijk recht op kinderopvang toeslag via de belastingdienst.
  6. U kiest voor persoonlijk contact, uw kind wordt door mij opgevangen.
  7. U kunt indien mogelijk een dag extra aanvragen.
  8. U kiest voor openingstijden, van 7.30 tot 17.30 uur.
  9. Mijn man is mijn vaste vervanger als hij beschikbaar is. Hij kent de kinderen als geen ander. Ook kunt u bij sommige gastouderbureaus, afspraken maken over een vervangende gastouder tijdens ziekte of vakantie. Vraag bij hen naar de voorwaarden.
  10.  We maken regelmatig gebruik van gebaren in de opvang, zodat uw kind nog sneller woorden gaat begrijpen en leren spreken.

Opvang is beschikbaar op 3 dagen per week: maandag, woensdag en vrijdag.